Styrelsen

Ordförande
Helena Hanses

Kassör
Anders Säll

Sekreterare
Malin Wikström

Övriga ledamöter
Kjell Larsson
Sandra Almer Carlsson
Jan Nilsson

Suppleanter
Gunbritt Johansson

Du kan skicka mejl till oss på förnamn@dalamassageteam.se eller på hej@dalamassageteam.se

Massage på idrottsevenemang